Algemene voorwaarden

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

2. De lidmaatschapsgelden kunnen per cursus en tussentijds worden aangepast. Voor de actuele tarieven verwijzen wij je naar B-FitbyPaula.nl. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. De waarde van de trainingen en het daarvoor betaalde lidmaatschapsgeld, is niet te verlengen.

3. Het lidmaatschap is bindend voor de volledig aangegane duur. Er zijn geen redenen tot voortijdige beëindiging die worden aanvaard.

4. Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico. B- Fit by Paula is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

5. B-Fit by Paula behoudt zich het recht de training af te zeggen.

6. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is B-Fit by Paula niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Bootcamp georganiseerde activiteiten.

7. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door B-Fit by Paula bewaard zullen worden. B-Fit by Paula verklaard hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden worden aangeboden met het oog op de privacy wetgeving.

8. Bij deelname ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Versie 1.0.2018
Kvk-nummer 70856095

Kom je ook sporten?

Schrijf je in voor de bootcamps

Wil je ook doelen behalen, resultaat zien en lekker buiten sporten in de natuur. Ontdek of de bootcamp training iets voor jou is!

×

Chat met mij via Whatsapp

× Neem contact op